English

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Aktualizace z 23. září 2021

1. Obsah

Jedná se o službu, která poskytuje neomezený přístup k webu Ripple, který svým předplatitelům nabízí různé služby: hry, fitness, recepty, herní triky, aplikace (mohou být přidány další služby). Účelem tohoto dokumentu je objasnit Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydavatelství. Vaše používání Služeb podléhá vašemu přijetí a dodržování TnC.

2. Poplatky

Přístup k obsahu a službám je zpoplatněn následovně:

99 Kč za licenci platnou jeden rok.

Předplacená cena se pro aktivní zákazníky nemění, ale vydavatelství může cenu kdykoli změnit. Služby mohou být účtovány jednou nebo za každé smluvní období uživatele v závislosti na smluvních podmínkách. Cena bude zahrnuta do pravidelného vyúčtování Uživatele poskytnutého platební bránou.

Web neposílá žádné SMS. SMS odešle uživatel za účelem získání aktivačního kódu.

3. Duševní a průmyslové vlastnictví

Vydavatelská společnost vlastní autorská práva ke Službám. Každý uživatel nebo třetí strana musí informovat vydavatelství e-mailem, pokud se domnívá, že jeho zákonná práva byla porušena.

4. Výjimky ze záruk (níže uvedený seznam není vyčerpávající a není výhradní):

4.1. Dostupnost a kontinuita stránek a služeb: Vydavatel v žádném případě nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která může vzniknout z vašeho přístupu na webovou stránku nebo aplikaci nebo z jejich používání, včetně jakýchkoli škod na vašem elektronickém zařízení.

4.2. Obsah a služby. Vydavatelská společnost v žádném případě nenese odpovědnost za:

• Vzhled a efektivní provoz webových stránek nebo aplikací a aktualizace nebo spolehlivost obsahu

• Škody vyplývající z nesprávného používání webových stránek nebo aplikací.

• Distribuce a přítomnost programů, které mohou poškodit zařízení uživatele nebo upravovat elektronické záznamy a soubory uživatele.

• Použití v rozporu s TnC, zákony nebo obecně uznávaným použitím.

• Nedodržení nebo porušení zákonů týkajících se práv duševního vlastnictví třetích stran, průmyslového vlastnictví, obchodního nebo smluvního tajemství, soukromí, cti, image, vlastnictví, publikování nebo soutěže.

• Nedodržení jakýchkoli závazků nebo záruk třetích stran ve vztahu ke Službám nabízeným Uživatelům na Stránce nebo aplikaci, stejně jako špatná kvalita, spolehlivost, soulad, zákonnost, užitečnost a dostupnost Služeb třetích stran.

4.3. Obsah a služby třetích stran:

Vydavatelská společnost nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu vyplývající z vašeho používání stránek nebo aplikací a služeb na nich nabízených.

5. Ochrana osobních údajů

Stránky ani aplikace neregistrují žádné osobní údaje. E-mailová adresa používaná Uživatelem pro účely zákaznické podpory je přísně důvěrná.

Zásady ochrany osobních údajů

Se všemi osobními údaji poskytnutými vydavatelským společnostem prostřednictvím webových stránek nebo prostřednictvím jakýchkoli jiných elektronických prostředků zpřístupněných uživatelům bude nakládáno s maximální důvěrností.

Neshromažďujeme osobní údaje o divákovi. Pro reklamní účely však můžeme zaznamenávat a používat informace, které nelze osobně identifikovat (mimo jiné: IP adresa zobrazovacího zařízení, k provádění geografického cílení nebo k identifikaci mobilního operátora, typu připojení a další podrobnosti; „uživatelský agent“ prohlížeče nebo aplikace a další relevantní hlavičky požadavků, které nám pomohou identifikovat typ zařízení; datum a čas, kdy reklama poskytla jedinečný identifikátor, jako je soubor cookie HTTP nebo reklamní identifikátor zařízení) což nám umožňuje nezobrazovat stejnou reklamu znovu a znovu.

Práva dotčených stran: Vydavatelská společnost se zavazuje respektovat a napomáhat zainteresovaným stranám při výkonu jejich práv uznaných předpisy v záležitostech ochrany údajů, a zejména práv na přístup, opravu, zrušení a nesouhlas s údaji. Uvedená práva lze uplatnit zasláním žádosti na kontaktní odkaz uvedený v zápatí této stránky, přiložením fotokopie průkazu totožnosti a upřesněním uplatňovaného práva.

Kvalita údajů: Poskytnutím informací vydavatelské společnosti ručíte a v každém případě odpovídáte za to, že poskytnuté informace jsou pravdivé, přesné a úplné a že jste byli informováni a dali jste souhlas s obsahem tohoto Zásady ochrany osobních údajů. Neposkytnutí uvedených údajů nebo uvedení nesprávných údajů znemožní vydavatelství s vámi spolupracovat.

Bezpečnostní opatření: Vydavatelství prohlašuje a zaručuje, že dodržuje úrovně zabezpečení ochrany osobních údajů v souladu s platnou legislativou a že zavedlo všechny dostupné technické prostředky k zamezení ztráty, zneužití, pozměnění, neoprávněného přístupu a odcizení dat. údaje poskytnuté uživateli.

Právní:

VYDAVATEL:

Tyto stránky spravuje Yooda Mobile LLC, 19266 Coastal Hwy, Unit 4-532, Rehoboth Beach, DE 19971, USA

(také s názvem „Vydavatelská společnost“ v TnC)